KSG Agro mimo wojny w ciągu 9 miesięcy 2022 r. uzyskał EBITDA w wysokości 2,7 mln USD

Według raportu KSG Agro opublikowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ciągu trzech kwartałów 2022 r. EBITDA agroholdingu wyniosła 2,7 mln USD, a zysk netto – 0,5 mln USD. Pozytywne okazały się również inne wskaźniki finansowe. Zysk brutto wyniósł 3,1 mln USD przychody operacyjne – 1,7 mln USD.

Przypomnijmy, że EBITDA jest miarą równą wielkości zysku przed odliczeniem kosztów odsetek, podatków i odpisów amortyzacyjnych.

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. w ciągu 9 miesięcy 2022 r. o 37% wzrosła produkcja i sprzedaż świń w wymiarze fizycznym – z 41,1 tys.do 56,2 tys. głów.

„Dzięki terminowym działaniom w celu zapewnienia stabilnej produkcji w segmentach produkcji roślinnej i zwierzęcej, mimo wojny na pełną skalę w Ukrainie, działaliśmy opłacalnie – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov. – Tak więc plony zbóż i słonecznika w tym roku były przewidywalnie mniejsze niż rekordowe w zeszłym roku, więc porównywanie przychodu brutto za 9 miesięcy w tym roku z odpowiednim okresem ubiegłego roku nie jest do końca poprawne. Najważniejsze, że mimo wojny udało nam się utrzymać kręgosłup profesjonalnego zespołu, zbudować zniszczone łańcuchy logistyczne, zwiększyć pogłowie trzody chlewnej – o 20% od początku roku, a także zorganizować eksport, zarówno produktów rolnych, jak i gotowych produktów o wysokiej wartości dodanej – oleju słonecznikowego do krajów Unii Europejskiej”.

х
Informacja zwrotna
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać nam szybką wiadomość
Dziękuję za zainteresowanie!
Klikając przycisk i wysyłając dane, akceptujesz warunki umowy użytkownika