Strategia agroholdingu KSG Agro

KSG Agro – jeden z największych zintegrowanych pionowo agroholdingów w regionie dniepropetrowskim prowadzący działalność w prawie wszystkich segmentach rolnych, w tym w produkcji, magazynowaniu, przetwórstwie i sprzedaży produktów rolnych.

Firmy przedsiębiorstwa realizują strategię stopniowego rozwoju. Jej podstawą jest skupienie działalności firmy na następujących kierunkach:

1. Poprawa efektywności biznesowej

Kluczowym celem KSG Agro jest poprawa efektywności operacyjnej wszystkich rodzajów działalności.

Główne sposoby zwiększenia wydajności to:

  • zmniejszenie kosztów operacyjnych co powoduje obniżenie kosztów produkcji;
  • nowy system organizacji zakupów;
  • optymalizacja procesów wewnątrzoperacyjnych;
  • restrukturyzacja zadłużenia kredytowego.

W latach 2015-2016 w wyniku realizacji tej strategii wskaźniki ekonomiczne KSG Agro znacznie się poprawiły – w 2016 r. przychody spółki wzrosły o 8,6%; zysk operacyjny wzrósł o 17,8% - z 13,5 mln USD w 2015 do 16 mln USD w 2016.

KSG Agro będzie kontynuować realizację powyższych kierunków, a także zamierza zwiększyć efektywność użytkowania gruntów, zwiększając wydajność z hektara.

2. Rozwój biznesu w zakresie hodowli trzody chlewnej

W latach 2015-2016 agroholding zwiększa produkcję w zakresie hodowli zwierząt. Na podstawie wyników z 2016 r. agroholding zwiększył sprzedaż świń o 5% do 8,5 mln USD.

W dłuższej perspektywie firma planuje podwoić pogłowie trzody chlewnej, które obecnie wynosi 60 tys. świń hodowanych jednocześnie i 4,5 tys. macior.

Agroholding wszedł na rynek Gruzji, zaczynając dostarczać tam żywe świnie. Według wyników z 2016 roku udział KSG Agro w eksporcie żywych świń z Ukrainy wyniósł 22%.

Planowane jest rozszerzenie eksportu poprzez dostawy gruzińskim partnerom nie tylko żywych świń, ale także prosiąt do dodatkowej hodowli. Celem strategicznym jest wejście do 5 najlepszych dostawców na rynku gruzińskim.

3. Utrzymanie i pomnażanie pozycji w segmencie uprawy roślin

Główne uprawy, na które stawia holding, to pszenica, słonecznik, kukurydza, jęczmień jary i rzepak. W 2017 r. lista została rozszerzona o kulturę sorgo, która dobrze sprawdziła się w suchym klimacie regionu dniepropetrowskiego.

Rozwój eksportu produktów rolnych odbywa się poprzez wejście na rynek Bliskiego Wschodu, który ma na celu dywersyfikację kanałów dystrybucji. Wejście na rynek produktów rolnych krajów arabskich doprowadzi do dywersyfikacji geografii eksportu produktów.

4. Wdrażanie technologii innowacyjnych w hodowli zwierząt i uprawie roślin

W hodowli świń KSG Agro stosuje i będzie nadal stosować zaawansowane technologie Big Dutchman i duńską genetykę, które okazały się skuteczne. W produkcji zbóż holding zamierza częściowo zastąpić nawozy azotowe innowacyjnymi produktami biologicznymi, które zwiększają plony pszenicy, sorgo, jęczmienia i rzepaku.

Розвиток альтернативної енергетики

5. Rozwój energii alternatywnej

Obecnie holding pokrywa swoje potrzeby energetyczne poprzez wykorzystanie biopaliw – pelletów paliwowych. A także dostarcza ciepło do obiektów sfery społecznej. Od 2016 – 1 kwartał 2017 r. wielkość wytwarzania ciepła prowadzona przez holding wzrosła o 41% – z 3,0 do 4,25 MW.

KSG Agro prowadzi 5 kotłowni na pelletach: 3 w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Nywa Trudowa, jedną we wsi Nowopokrowka (szkoła), jedną w Dnieprze (Centrum handlowe „Miriada”).

Dalszą strategią holdingu jest modernizacja kotłowni w miastach i ich przeniesienie na biopaliwa i pellety paliwowe. W krótkim okresie planowana jest przebudowa 6 kotłowni.

Holding zamierza również pozyskać inwestora i dokończyć budowę fabryki pellet o pojemności 60 tys. ton pellet rocznie.

х
Informacja zwrotna
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać nam szybką wiadomość
Dziękuję za zainteresowanie!
Klikając przycisk i wysyłając dane, akceptujesz warunki umowy użytkownika