Historia rozwoju agroholdingu KSG Agro

2001
Utworzenie pierwszego przedsiębiorstwa
 • powstało pierwsze przedsiębiorstwo Grupy - ATD "Dniprovskyi", z bankiem ziemi około 5 tysięcy hektarów
2007
Rozwój biznesu rolniczego
 • akcjonariusze postanowili skoncentrować swoje wysiłki na rozwoju biznesu rolniczego
2008
Zwiększenie banku ziemi i aktualizacja parku technicznego
 • zwiększenie kontrolowanego banku ziemi do 24 000 ha, przejęcie przedsiębiorstw „Scorpion”, „Sojuz-3”, „Honcharove” i „Southern SG LLC”
 • stworzenie PUAH-2 i podpisanie wieloletnich umów dzierżawy na ok. 1000 ha
 • odnowienie istniejącego parku maszyn rolniczych oraz wymiana przestarzałych elementów. Całkowita kwota inwestycji w nowy sprzęt wyniosła 5 mln USD, finansowanie odbywało się głównie poprzez leasing
 • dołączenie do banku o powierzchni około 1,5 tys. ha w obwodzie chmielnickim, dzięki zakupowi spółki Agro-Dnister. Grunty rolne w tym regionie stanowią bazę doświadczalną do wdrażania modelu „odległego rolnictwa” i poszerzania granic regionu docelowego. Model zakłada wykorzystanie tej samej floty maszyn.
2009
Początek projektu warzywnego
 • rozpoczęcie projektu uprawy warzyw na 36 ha
 • uprawa warzyw, owoców oraz dostarczanie żywności do sieci handlowych
2010
Rozpoczęcie produkcji warzyw na pełną skalę
 • uruchomienie produkcji warzyw na pełną skalę na 56 ha gruntów z wykorzystaniem nawadniania kapilarnego oraz magazynu warzywnego o pojemności ok. 1200 ton
2011
Wstępne lokowanie akcji (IPO), uruchomienie 2 linii technologicznych do produkcji biopaliwa
 • uruchomił projekt pilotażowy dotyczący wykorzystania bezwodnego amoniaku przez gospodarstwa rolne
 • holding dokonał pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 33% akcji firmy zostało sprzedanych za ponad 40 milionów dolarów.
 • zysk gospodarstwa rolnego w 2011 r. wzrósł 2,8-krotnie do 28,2 mln zł w porównaniu z 10 mln zł w 2010 r.
 • grupa podwoiła bank ziemi, który osiągnął 61 tys. ha
 • holding został zwycięzcą w nominacji „Najlepsza rolno-przemysłowa gospodarka regionu Dnipro” w regionalnym konkursie „Svitoch Prydniprovya - 2011”, który jest ogłaszany przez Dniepropietrowska Obwodową Administrację Państwową i Radę Obwodową.
 • gospodarstwo objęło 50% udział w kompleksie inwentarskim, który po odbudowie wyniesie 240 tys. sztuk rocznie
 • powiększone magazyny do przechowywania ziarna z 30 000 ton do 60 000 ton, parking - z 334 szt. urządzeń do 584 szt.
 • wybudowano magazyn z mikroklimatem do przechowywania warzyw o kubaturze 2,8 tys. ton, co zwiększyło łączną pojemność przechowywania warzyw do 4 tys. ton.
 • oddano do eksploatacji dwie linie technologiczne do produkcji biopaliwa – pelletu o łącznej wydajności 7 tys. ton.
2012
Zwiększenie banku ziemi, umowy z Polish Energy Partners i Big Dutchman Pig Equipment GmbH
 • grunty orne wzrosły o 31 tys. ha, a łączny bank ziemi sięgnął 92 tys. ha
 • przychody wzrosły do ​​37,2 mln dolarów. W porównaniu z 2011 r.
 • zysk brutto firmy wzrósł o 41% z 13,9 mln USD. w 2011 roku do 19,6 mln dolarów. w 2012
 • KSG Agro i Polish Energy Partners podpisali dwie umowy o współpracy. Zgodnie z pierwszą umową, Grupa PEP dostarcza grupie spółek KSG Agro know-how techniczne w zakresie realizacji linii technologicznych oraz dostaw urządzeń dla wytwórni biopaliw. Druga umowa wskazuje na dostawę produktów zakładu, pelletu ze słomy, do Grupy PEP
 • KSG Agro po raz drugi otrzymał honorowy tytuł „Elita Rolnicza” specjalnego wydania magazynu The Ukrainian Farmer o 100 odnoszących sukcesy firmach rolno-przemysłowych Ukrainy
 • podpisano umowy na dostawę urządzeń z firmą Big Dutchman Pig Equipment GmbH - wiodącym światowym liderem w produkcji urządzeń dla ferm drobiu i ferm trzody chlewnej
 • za znaczący osobisty wkład w rozwój krajowej przedsiębiorczości, wzmocnienie potencjału przemysłowego państwa oraz wieloletnią sumienną pracę, Prezes Zarządu holdingu rolnego KSG Agro Serhij Kasjanow został odznaczony Orderem Zasługi II stopnia przez dekret Prezydenta Ukrainy
 • KSG Agro została jedną z 90 największych firm na poziomie europejskim, które zostały zaprezentowane na pierwszym zakrojonym na szeroką skalę międzynarodowym forum biznesowym „Fala inwestycyjna – 2012”
2013
13 Sprowadziliśmy 3 tys. loch i knurów hodowli duńskiej
 • KSG Agro była partnerem polsko-ukraińskiego forum giełdowego, organizowanego w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą wraz z Ambasadą Ukrainy w RP, a także Zarząd GPW.
 • gospodarstwo rolne sprowadziło w dwóch etapach około 3 tys. loch i knurów hodowli duńskiej i umieściło je w wyremontowanym kompleksie trzody chlewnej
 • Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy (CCIP) przyznała Serhiyowi Kasjanowowi, prezesowi zarządu gospodarstwa rolnego KSG Agro, nagrodę „Złoty Znak Merkurego” za jego znaczący osobisty wkład w rozwój przedsiębiorczości i owocną współpracę z CCIP
 • pierwsze prosięta z loch hodowli duńskiej urodziły się w kompleksie trzody chlewnej w Niva Trudova
 • Dzięki pilotażowemu projektowi uprawy roślin pod nawadnianiem (na 400 ha obszarów uprawnych w obwodzie dniepropietrowskim i na 1100 ha na Krymie) uzyskano wysokie wyniki przy zbiorze kukurydzy
 • według wyników z 2013 r. firma zwiększyła swoje skonsolidowane przychody o 56,3% do 58,184 mln USD.
2014
Prezentacja nowej strategii rozwoju
 • Na ostatnim spotkaniu z inwestorami w Warszawie KSG Agro przedstawił nową strategię rozwoju. Opiera się na konkretnych działaniach mających na celu zmniejszenie obciążenia kredytowego, a także inwestowanie w najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim w dziedzinie hodowli trzody chlewnej i bioenergii
 • technologie wdrożone w kompleksie trzody chlewnej (w szczególności formulacja żywienia świń na wszystkich etapach) pozwalają na zwiększenie średniej masy tuczników ze 110 kg do około 125 kg w wieku 165 dni
 • Agroholding podniósł stawki czynszów dla właścicieli udziałów w ziemi o 30%
 • firma zaprzestała działalności na okupowanym Krymie, przestając kontrolować ok. 28 tys. ha ziemi
 • KSG Agro rozpoczęła eksport mąki własnej produkcji do Chin
 • gospodarstwo zakończyło przebudowę pierwszego etapu kompleksu trzody chlewnej, zlokalizowanego we wsi Niva Trudova (obwód dniepropietrowski), przeznaczonego dla 4,5 loch i 120 000 świń rocznie. Firma zainwestowała w odbudowę około 16 milionów euro.
2015
Agroholding wszedł do TOP-20 rankingu FORBES
 • podczas wyjazdu do USA delegacja holdingu KSG Agro odbyła spotkania z kierownictwem i uczestnikami Stowarzyszenia Producentów Wieprzowiny Illinois oraz przedsiębiorstw rolnych z Iowa. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się najnowsze technologie produkcji, podejścia do kontroli jakości, podnoszenie efektywności chowu trzody chlewnej, techniki weterynaryjne, cykl reprodukcyjny i tucz świń.
 • podczas spotkania dowództwa batalionu obrony terytorialnej „Prydniprovya” z szefami przedsiębiorstw i organów samorządu lokalnego obwodu dniepropietrowskiego obwodu dniepropietrowskiego podziękowania odebrał prezes zarządu holdingu KSG Agro Serhij Kasjanow o wsparcie armii ukraińskiej
 • podpisał umowę (memorandum) o restrukturyzacji kredytu z Ukrsotsbankiem (Kijów, TM UniCredit Bank) na kwotę równą ok. 7 mln USD.
 • rozpoczął proces restrukturyzacji kredytów Grupy w Banku „Credit Dnipro” na kwotę równowartości 6,5 mln USD
 • gospodarstwo rolne znalazło się w TOP-20 rankingu FORBES najbardziej efektywnych przedsiębiorstw rolnych
2016
Przyjęcie do członkostwa w European Business Association (EBA), dostawy wieprzowiny do Gruzji
 • KSG Agro zostaje członkiem European Business Association (EBA)
 • Spółka oraz międzynarodowi wierzyciele (m.in. agencje kredytów eksportowych, banki i międzynarodowi dostawcy) podpisali wstępne listy intencyjne (LOI) związane z restrukturyzacją zadłużenia na łączną kwotę ok. 20 mln USD
 • Holding KSG Agro podjął inicjatywę partnerstwa lokalnych społeczności i biznesu w celu przekształcenia kotłowni obiektów sektora publicznego - z gazu na paliwo odnawialne biologicznie - pellet. Firma rozpoczęła projekt modernizacji kotłowni w szkole Nowopokrowska. Eksploatacja nowej kotłowni, która pozwoliła społeczności zaoszczędzić około 400 tys. hrywien. na sezon grzewczy.
 • Firma wieprzowa KSG Agro pomyślnie przeszła kontrolę Krajowej Agencji ds. Żywności Ministerstwa Rolnictwa Gruzji i uzyskała pozwolenie na dostawę wieprzowiny do Gruzji.
 • Holding znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu jakości zarządzania reputacją firmy „Reputation Activists”
 • KSG Agro i Ukrsotsbank (Grupa Unicredit) z sukcesem zakończyły proces restrukturyzacji kredytu
2017
Współpraca na dużą skalę z TerraMax (USA), Titan Machinery, Agri Farmer
 • KSG Agro i TerraMax (USA), jeden ze światowych liderów w produkcji modyfikatorów, postanowiły rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę współpracę w zakresie stosowania preparatów biologicznych
 • W partnerstwie z organizacją pozarządową „Ukrsorgo” gospodarstwa należące do KSG Agro obsiały 617 ha sorgo i planują w przyszłości powiększenie powierzchni zasiewów
 • KSG Agro zakupiła nowe maszyny rolnicze produkcji Titan Machinery Inc. - ładowarki teleskopowe Agri Farmer, ciągnik gąsienicowy Case IH Steiger 600, agregaty uprawowe Great Plains 4000 TM (Turbo Max) oraz uprawę pionową - dłuto Great Plains Max
 • Całkowity wolumen produkcji ciepła z biopaliw gospodarstwa rolnego KSG Agro w porównaniu do sezonu grzewczego 2016-2017 wzrósł o 52% - z 4,25 do 6,45 MW
2018
Zwiększyła się powierzchnia zasiewów, wzrosła sprzedaż produktów wieprzowych
 • KSG Agro we współpracy z Myronowskim Instytutem Pszenicy im W.M. Remesla, współpracując z Narodową Akademią Nauk Rolniczych Ukrainy, wziął udział w programie rozszerzenia zakresu stosowania odmian pszenicy i jęczmienia z selekcji Myronivska
 • Według wyników 2018 r. wielkość sprzedaży produktów trzody chlewnej gospodarstwa rolnego KSG Agro wzrosła o 6,3% w porównaniu do 2017 r. i wyniosła ok. 403 mln UAH
 • W 2018 r. gospodarstwa wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zwiększyły powierzchnię zasiewów sorgo o 43%
2019
Inwestycje w budowę nowego budynku kompleksu trzody chlewnej
 • W sezonie grzewczym 2018-2019 KSG Agro zwiększyło wytwarzanie ciepła na biopaliwie o 37% - do 8,35 MW
 • KSG Agro zainwestowało 11 mln UAH. przy budowie nowej chlewni na kompleksie trzody chlewnej dla 714 sztuk
 • Agroholding zwiększył linię kredytową w TAS Bank o 54% do 3,55 mln USD.
2020
Wzrost eksportu produktów rolnych
 • Zwiększenie produkcji pasz dzięki kruszarce tarczowej wyprodukowanej przez duńską firmę SKIOLD.
 • KSG Agro zajął pierwsze miejsce wśród najskuteczniejszych agroholdingów publicznych rankingu top 100.
 • Zakończenie budowy hali tuczniczej na zakładzie hodowli trzody chlewnej.
 • Przychody ze sprzedaży trzody chlewnej przekroczyły przychody z produkcji roślinnej.
 • Rozpoczęcie projektu odnowienia stada wieprzowego poprzez nabycie około 1000 loch Duńskiej genetyki Dunbred.
 • Wzrost eksportu produktów rolnych o 46% w 2020 roku.
2021
Uruchomienie własnej linii do produkcji pakowanej wieprzowiny. 5. pozycja w Top 10 agroholdingów
 • Uruchomienie własnej linii do produkcji pakowanej wieprzowiny w Dnieprze.
 • KSG Agro wszedł do Indeksu Ładu Korporacyjnego w Ukrainie opracowanego przez Ward Howell Ukraine. WHU-50-lista, w której główne ukraińskie firmy są reprezentowane z punktu widzenia rozwoju ładu korporacyjnego.
 • Komitet ratingowy Agencji Rankingowej Expert-Ranking podjął decyzję o przyznaniu długoterminowej oceny kredytowej KSG Agro: w skali krajowej na poziomie uaA+, w skali międzynarodowej agencji na poziomie BBW.
 • Do zakładu hodowli trzody chlewnej przybyła pierwsza partia świń hodowlanych genetyki kanadyjskiej Genesus, licząca około 200 głów.
 • KSG Agro zajął 5. pozycję w TOP-10 najlepszych agroholdingów Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Korporacyjną „DZIAŁACZE Reputacji-2021”
х
Informacja zwrotna
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać nam szybką wiadomość
Dziękuję za zainteresowanie!
Klikając przycisk i wysyłając dane, akceptujesz warunki umowy użytkownika