Hodowla trzody chlewnej agroholdingu KSG Agro

Hodowla trzody chlewnej – jeden z priorytetów agroholdingu

Zgodnie ze strategią rozwoju agroholdingu KSG Agro, hodowla trzody chlewnej jest jednym z dwóch priorytetowych obszarów rozwoju wraz z uprawą roślin.

Historia hodowli trzody chlewnej KSG rozpoczęła się w 2011 r., kiedy agroholding nabył 50% udziałów w kompleksie hodowlanym we wsi Nywa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) – trzeci według znaczenia na terytorium byłego ZSRR. 

Свинарство

Po przebudowie części korpusów i wyposażeniu ich w najnowocześniejszy sprzęt niemieckiej firmy Big Dutchman w 2013 r. zakupiono partię świń – około 3 tys. loch i knurów – Duńskiej rasy DanBred – jednej z najlepszych na świecie (w 2021 r. uzupełniono je o 1000 loch kanadyjskiej genetyki Genesus). Personel zakładu hodowli trzody chlewnej przeszedł profesjonalne szkolenie z pomocą duńskich i kanadyjskich specjalistów.

Свинарство

W zakładzie hodowli trzody chlewnej znajduje się jednorazowo 52,5 tys. głów świń, które w przyszłości mają się podwoić.

Obecnie zrekonstruowano i oddano do użytku 16 korpusów. W latach 2022-2023 przeprowadzana jest przebudowa trzech budynków zakładu hodowli trzody chlewnej, dzięki której liczba świń wzrośnie o 2,5 tys.i osiągnie około 55 tys. głów jednorazowego utrzymania, co zwiększy sprzedaż świń o 7% rocznie.
 

Свинарство

Przebudowa kompleksu paszowego zwiększy między innymi poziom bezpieczeństwa biologicznego. Wraz z jego uruchomieniem luki sanitarne zostaną poszerzone, a liczba zabiegów sanitarnych wzrośnie.

W 2023 r. zakończy się przebudowa miejsca rozrodu, co zwiększy liczbę loch o 30% – z 4,5 tys.do 6,5 tys. głów.

Ważną przewagą konkurencyjną holdingu jest obecność w jego strukturze zakładu paszowego. Posiadając własne surowce do produkcji pasz wśród upraw uprawianych przez gospodarstwa holdingu (pszenica, kukurydza, sorgo itp.) KSG Agro ma możliwość osiągnięcia optymalnych kosztów produkcji pomimo wzrostu cen pasz, głównie produkcji zagranicznej.

Kluczowym zadaniem kierunku hodowli trzody chlewnej holdingu jest zwiększenie pogłowia do 110-120 tysięcy sztuk jednorazowego utrzymania i poprawa jakości świń. Do tego celu przyczynia się rozpoczęcie w 2021 r. prac z kanadyjską genetyką Genesus, w szczególności zakup od tego autorytatywnego kanadyjskiego producenta pogłowia remontowego (2 tysiące sztuk) i pełnej krwi (400 sztuk), oraz 12 knurów.

Zaletami genetyki Genesus jest wysokie bezpieczeństwo na etapie matecznika, nieagresywne lochy ze zwiększonym instynktem macierzyńskim, zwiększony apetyt w porównaniu z innymi genetykami, niska agresja na etapie tuczu (związana z wysokim apetytem), wysokie przyrosty, możliwość stosowania tańszych mieszanek paszowych, doskonały smak i „marmurkowe” mięso (główna różnica w stosunku do innych firm genetycznych).

Ważnymi obszarami pracy w kierunku hodowli trzody chlewnej są aktywne prace nad optymalizacją struktury stada; wprowadzenie wysokiej jakości stada remontowego (produkcji Genesus) i ubój małoefektywnych loch.

Od 2021 r. w Dnieprze działa własna linia holdingowa do produkcji pakowanej wieprzowiny, która oferuje pakowanie produktów, zarówno w formacie grupowym, jak i porcyjnym. 

Główne priorytety w dziedzinie hodowli trzody chlewnej to: 

  • wyjście na pełną efektywną siłę w 2027 r. – 77 tys. pogłowia, 6 tys. macior, realizacja 17 tys. ton rocznie,
  • wyjście na remont własnego pogłowia rasowego w 2023 r.,
  • stopniowy wzrost populacji loch – do 350-400 głów;
  • zwiększenie wydajności uboju, w szczególności zwiększenie uboju do 360 głów dziennie.

Począwszy od pierwszych dni pandemii koronawirusa na zakładzie hodowli trzody chlewnej wdrożono zestaw środków zaradczych COVID-19. Na bazie przedsiębiorstwa Strong-Invest, będącego częścią agroholdingu KSG Agro, utworzono sztab operacyjny ds. przeciwdziałania koronawirusowi. Do jego funkcji należy udzielanie praktycznej pomocy w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem pracownikom zakładu hodowli trzody chlewnej, ich rodzinom, wszystkim mieszkańcom wsi Nywa Trudowa w okresie kwarantanny, a także udzielanie wsparcia informacyjnego i psychologicznego.

Szczególną uwagę zwraca się na rozproszenie pracowników w zakładach produkcyjnych. Cały personel zakładu hodowli trzody chlewnej jest wyposażony w maski ochronne, bez nich transport i przejście przepustki sanitarnej są niemożliwe. Pracownicy, którzy mają kliniczne objawy infekcji (podwyższona temperatura ciała, kaszel, złe samopoczucie itp.), nie mogą pracować. Przed rozpoczęciem każdego nowego dnia pracy przeprowadza się badanie kliniczne personelu.
 

х
Informacja zwrotna
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać nam szybką wiadomość
Dziękuję za zainteresowanie!
Klikając przycisk i wysyłając dane, akceptujesz warunki umowy użytkownika